Adóigazolás 2014.

 

adoigazolasNéhány esetben szükségünk lehet adóigazolásra, együttes adóigazolásra vagy éppen jövedelemigazolásra. Hogyan kérhetjük, hol és milyen adattartalommal? Ezt ismerhetjük meg ebben a bejegyzésben.

Az adóhatóság az igazolásokat hatáskörében eljárva, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napján fennálló állapotnak megfelelően, az adózó által kért és a jogszabályban előírt adattartalommal állítja ki.

Adóhatósági igazolás kiadása ügyében az adózó kérelmére – néhány kivételtől eltekintve – az általános illetékességi szabályoktól függetlenül a NAV bármelyik alsó fokú adóztatási szerve eljárhat. Így nem szükséges a székhely szerinti illetékes hivatalt felkeresni.

Az elkészült igazolást a kérelemben megjelölt helyen vagy módon veheti át az adózó, így kérheti a személyes átvételt, postázást vagy az elektronikus továbbítást. (Ügyfélkapun keresztül)

A kérelem benyújtható személyesen, postai úton, elektronikusan vagy telefonon a NAV telefonos ügyfélszolgálatán. Elektronikus ügyintézésre kötelezett adózók esetében csak elektronikusan vagy a NAV ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerén keresztül szóban nyújthatják be a kérelmet.

Az alábbi ügyekben nem kell adó-, együttes adóigazolási kérelmet benyújtani, mert azokat az eljárás részeként a NAV saját hatáskörben végzi:

 •  vám és jövedéki ügyekben a NAV vámszervéhez történőfelhasználás céljára,
 •  személyi megfelelőég vizsgálatához a NAV Szerencsejáték Felügyeleti Fősztálynál történőfelhasználás céljára,
 •  1+1% igényléséhez,
 •  EVA hatálya alá történőbejelentkezéshez,
 •  fizetési kedvezmény (részlet, fizetési halasztás, mérséklés, elengedés) igényléséhez,
 •  végrehajtási eljáráshoz.

Nem kell továbbá adó-, együttes adóigazolást kérni például:

 •  végelszámolási eljárás lezárásához cégbíróság felé, tekintettel arra, hogy a cégbírósággal elektronikus úton történik a kapcsolattartás,
 •  ha az adózó szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban és az ágazati jogszabály a szereplést vagy az igazolás meglétét kéri,
 •  Táppénz-, nyugdíj megállapításhoz (adatszolgáltatás keretében a folyósító szerv megkeresésére történik az igazolás megküldése).

Az adó-, együttes adóigazolás után 3.000 forint eljárási illetéket kell megfizetni. Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor (a kérelem benyújtásakor) a pénzforgalmi számlával rendelkező adózónak belföldi pénzforgalmi számláról a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01076064 számú NAV Adóhatósági eljárási illetékhez kapcsolódó befizetések beszedési számla javára történő átutalással, pénzforgalmi számlával nem rendelkező adózónak belföldi fizetési számlájáról történő átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesítenie. Az adózó az illetékfizetési kötelezettségét a külön jogszabályban meghatározottak szerint készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel (bankkártyával) is teljesítheti a kijelölt ügyfélszolgálatokon.

Az eljárási illetéket akkor is meg kell fizetni, ha az adózó a kérelmét az eljárás során visszavonja.

Nem kell az illetéket megfizetni, ha az adózó

 • személyes illetékmentességben részesül,
 • tárgyi illetékmentes eljárással9 összefüggésben kerül kiadásra.

Az igazolás kiadásának határideje hat nap. A határidőt az eljáró adóigazgatóság vezetője indokolt esetben, egy ízben, az ügyfél értesítése mellett, legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja12. Adateltérés vagy hiányosság esetén az adózót értesítő levélben szólítjuk fel az eltérés, hiányosság rendezésére, és ebben az esetben az igazoláskiadási határidő meghosszabbodik. A hiánypótlás időtartama az ügyintézési időbe nem számít bele.

A papír alapon (személyesen vagy postai úton), valamint a NAV Ügyféltájékoztató és Ügyintéző rendszerében kérelmezett igazolásokat az állami adóhatóság papír alapon, az ügyfél kérésének megfelelően személyesen adja át vagy postai úton kézbesíti. A személyesen, illetve postán elküldött, telefonon előterjesztett kérelemben nincs lehetőség elektronikus igazolást kérelmezni.

Az elektronikus úton kérelmezett adóigazolásokat, együttes adóigazolásokat, jövedelemigazolásokat az adóhatóság az adózó választása szerint elektronikus úton vagy postai úton küldi meg vagy személyes megjelenés alkalmával adja át. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott adóigazolás, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás kiadása iránti kérelemben az adózó elektronikus úton kért igazolást, abban az esetben az adóhatóság az igazolást, határozatot, végzést, egyéb értesítést (hivatalos iratot) minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el.

Az adóhatósági igazolások három típusának kiállítását kérhetik az adózók:

– tartozásmentességi igazolás

 • adóigazolás: általános és nemleges
 • együttes adóigazolás: általános és nemleges, valamint a köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás

– jövedelemigazolás

– illetőségigazolás.

Mindhárom igazolástípus jellemzője, hogy azokat az adózó kérelmére állítja ki az állami adóhatóság, a nyilvántartásában szereplő adatok alapján, a kiállítás napjának megfelelő adattartalommal. Ezért amennyiben a kérelmező adózói minőségét érintő körülmény áll fenn, ezt az igazoláskiadási eljárás során kötelező figyelembe venni.

Adóigazolás nyomtatvány kitöltési útmutatóját videóban megtekintheted a Kincskereső Könyvelők Klubja zárt oldalán.

Tetszett? Küld el másnak is!
 • Print
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • PDF
 • RSS
Kategória: adófolyószámla, adóigazolás, Blog, Egyéni vállalkozás, Egyszeres könyvelés, Könyvelés, Könyvelői gyakorlat | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük