Helyi iparűzési adó 2013.

lohere

Helyi iparűzési adó bevallási határideje mindig az adóévet követő év május 31. Most a 2013. évről kell május 31-ig bevallást készíteniük a vállalkozásoknak. Törvényi alapját a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény határozza meg.

Ki köteles helyi iparűzési adót fizetni?

Állandó vagy ideiglenes jellegű vállalkozási tevékenységet végző társaság vagy magánszemély köteles helyi iparűzési adót fizetni, amennyiben a helyi önkormányzat bevezette ezt az adófizetési kötelezettséget.

Állandó vállalkozási tevékenység esetén a székhelye illetve telephelye szerint illetékes önkormányzatnak kell iparűzési adót fizetnie a vállalkozónak. A vállalkozási tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatósághoz bejelentkezni. A bejelentkezési lapot mindig az illetékes önkormányzattól kell kérni.

Amennyiben egy adott önkormányzat illetékességi területén az iparűzési tevékenység ideiglenes jelleggel (vásározás, piacozás) történik, akkor az adott önkormányzat felé az adókötelezettség időtartamára ezen időtartam az irányadó és ez alapján kell bejelenteni a tevékenységet.

A helyi iparűzési adó alapja

Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adó alapja a vállalkozás nettó árbevétele. A helyi iparűzési adó alapja csökkenthető:

  • eladott áruk beszerzési értékével,
  • közvetített szolgáltatások értékével,
  • alvállalkozói teljesítések értékével,
  • anyagköltséggel,
  • alapkutatás, alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés közvetlen költsége.

A külföldön végzett tevékenységből származó bevétel mentes az iparűzési adó alól.

Több önkormányzat területén végzett vállalkozási iparűzési tevékenység esetén (több telephely) a helyi iparűzési adó alapját meg kell osztani a különböző önkormányzatok között.

Az adóalap egyszerűsített meghatározása

Az átalányadózó egyéni vállalkozó és mezőgazdasági őstermelő valamint az adóévet megelőző adóévben a 8.000.000,- Ft bevételt meg nem haladó más vállalkozó jogosult helyi iparűzési adó alapját egyszerűsítetten meghatározni. Ebben az esetben a nettó árbevétel 80 %-ában határozható meg a helyi iparűzési adó alapja.  Az egyszerűsített meghatározást a vállalkozó adóévre választhatja, a bevallás benyújtására előírt határidőig. 

Ezt abban az esetben érdemes választani, ha nem sok a csökkentő tétel az adóalap megállapításakor. 

Fontos figyelni a további módosító tényezőre is, amely vagy csökkenti vagy növeli a helyi iparűzési adó alapját.

Az önkormányzattól kapható adómentesség, adókedvezmény

Az önkormányzat rendeletében jogosult adómentességet, adókedvezményt megállapítani, amennyiben a vállalkozó jogosult az egyszerűsített helyi iparűzési adó megállapítására és adóalapja nem haladja meg a 2.500.000,- Ft-ot. Az önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2.500.000,- Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat. Az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi vállalkozó számára azonosnak kell lennie.

Az adó mértéke

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértékének felső határa az adóalap 2 %-a. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként legfeljebb 5.000,- Ft. Ezek a mértékek az önkormányzat döntésétől függően kisebbek is lehetnek illetve dönthetnek úgy is, hogy nem vezetik be településükön a helyi iparűzési adót.

Adóelőleg megállapítása, adó megfizetése

Adóelőleget a várható éves árbevétel alapján kell befizetni az adóév március 15. és szeptember 15. napjáig valamint, akinek feltöltési kötelezettsége van december 20. napjáig az éves feltöltésre. Adóbevallás alapján a különbözetet bevallás időpontjában kell befizetni vagy ekkortól lehet visszaigényelni.

Kincskereső Könyvelők Klubja tagjai számára 2014. márciusában kétféle HIPA adóbevallást is tanulmányozhattak a megjelent anyagok között, de most a Gitta Tanodájában további HIPA bevallásokat is megismerhetsz Budapest, Budaörs, Keszü és Székesfehérvár vonatkozásában. 

 

Tetszett? Küld el másnak is!
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
Kategória: Adózási ismeretek, Blog, helyi iparűzési adó, HIPA 2014, Könyvelői gyakorlat, Vállalkozások indítása | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük