Mezőgazdasági őstermelők járulékfizetése

Forrás: NAV Közép-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

Biztosított a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve:

·         az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

·         az egyéb jogcímen – ide nem értve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony szerint – biztosítottat,

·         a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

Járulékok alapja, mértéke

A biztosított mezőgazdasági őstermelők járulékkötelezettség szempontjából négy csoportba sorolhatók:

1.       A tárgyévben kezdő mezőgazdasági őstermelő a minimálbér (2012-ben havi 93.000 Ft) után fizeti a 27% szociális hozzájárulási adót, 10% nyugdíjjárulékot és a 7 % (4% természetbeni, 3% pénzbeli) egészségbiztosítási járulékot. Munkaerő-piaci járulék megfizetésére nem kötelezett.

2.       Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek e tevékenységből származó, tárgyévet megelőző évben támogatás nélkül elért bevétele nem haladja meg a 8 millió forintot, havonta az előző évi támogatással együtt számított bevétele 20%-ának 1/12-ed része után 10% nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot fizet. A 8 millió forintos értékhatár számításánál nem kell figyelembe venni a nemzetközi szerződés rendelkezése alapján folyósított, egyébként bevételnek számító támogatást, ugyanakkor a járulékalap számításánál figyelembe kell venni.

3.       Az a mezőgazdasági őstermelő, akinek az előző évi bevétele meghaladta a 8 millió forintos bevételi értékhatárt, a minimálbér alapján az 1. pontban meghatározottak szerint teljesíti fizetési kötelezettségét.

4.       A biztosított őstermelő – tárgyévet megelőző évi bevételétől függetlenül – a magasabb összegű társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében az adóévre vonatkozóan nyilatkozattal vállalhatja (tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásában), hogy a járulékokat a fent meghatározott járulékalapoknál magasabb összeg után fizeti meg.

             Ebben az esetben a vállalt magasabb összeg lesz a szociális hozzájárulási adó, az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulék alapja.

Az őstermelő nem köteles  fenti adót, járulékokat fizetni arra az időtartamra, melynek tartama alatt táppénzben, baleseti táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, GYED-ben, GYES-ben, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesül (kivéve, ha a GYES, gyermeknevelési támogatás, ápolási díj folyósításának időtartama alatt őstermelői tevékenységét személyesen folytatja), katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, fogvatartott.

Járulék bevallása, megfizetése

A mezőgazdasági őstermelő a járulékait kizárólag elektronikus úton, negyedévente, a negyedévet követő hónap 12-éig vallja be  az ’58-as bevalláson és a bevallás benyújtására előírt határidőig fizeti meg a kötelezettségeit.

 

Tetszett? Küld el másnak is!
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
Kategória: Adózási ismeretek, Blog, Egyéni vállalkozás, Egyszeres könyvelés, Könyvelés | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük