Tájékoztató a mezőgazdasági őstermelőkre vonatkozó járulék és személyi jövedelemadó szabályok módosulásáról

Forrás: NAV

A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetésére vonatkozó szabályok a 2017. január 1-jét megelőző időszakban is lehetőséget biztosítottak arra, hogy a mezőgazdasági őstermelő a magasabb társadalombiztosítási ellátások megszerzése érdekében nyilatkozata szerinti – a rá vonatkozó járulékalaptól eltérő, – magasabb járulékalap után teljesítse járulékfizetési kötelezettségét. A magasabb járulékalap választására vonatkozó szabályok 2017. január 1-jétől tovább módosultak az alábbiak szerint.

A mezőgazdasági őstermelő a magasabb járulékalap választásáról a negyedévre vonatkozó járulékbevallásában nyilatkozik az állami adóhatóságnak. A tárgyév első negyedévére vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóévre vonatkozik. Az ezt követő időszakra vonatkozó járulékbevallásban megtett nyilatkozat az adóév bevallással le nem fedett, az adóévből még hátralévő időszakára szól.

Az év közben biztosítottá váló mezőgazdasági őstermelő az adóévben első ízben benyújtott járulékbevallásban nyilatkozik magasabb járulékalap választásáról. Nyilatkozata a biztosítási kötelezettség első napjától az adóévre szól.

A mezőgazdasági őstermelő magasabb járulékalapra vonatkozó nyilatkozata az Art.1 szerint végrehajtható okiratnak minősül.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 2017-ben hatályba lépő módosításai is több ponton érintik a mezőgazdasági őstermelőket.

2017. január 1-jétől az Szja tv. rögzíti, hogy a mezőgazdasági igazgatási szerv jogosult ellenőrizni az őstermelői igazolvány és az értékesítési betétlap használatának jogszerűségét, valamint az őstermelő által közölt és nyilvántartásba vett adatokat és nyilatkozatok valódiságát. A nem jogszerű használatról az állami adóhatóság a megállapítást tartalmazó határozat megküldése révén értesül.

Változnak a tárgyi eszközök értékesítésekor kapott, előlegként megszerzett bevételre, valamint az ilyen eszközök megvásárlásakor átadott előleg költségként történő elszámolására vonatkozó szabályok. Ez a változás a mezőgazdasági őstermelőket is érinti. Az Szja tv. 2. számú mellékletének módosítása következtében az önálló tevékenységet folytató magánszemély bevételeként vehető figyelembe változatlanul az értékesített termék, áru, szolgáltatás ellenértékeként, vagy ezek előlegeként befolyt összeg. Ezzel szemben a tárgyi eszközök, nem anyagi javak értékesítésekor kapott előleg nem számít bevételnek.

Az Szja tv. 3. számú mellékletének felvezető szövege pedig úgy változik, hogy a magánszemély költségként számolhatja el a bevétel megszerzésével közvetlenül összefüggő kiadásokat és az adott előleget, azonban a tárgyi eszközök, nem anyagi javak beszerzésekor adott előleget nem veheti figyelembe költségként.

Az értékcsökkenési leírásra vonatkozó pontosítás nem a mezőgazdasági őstermelőket, hanem a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelőket érinti. Az Szja tv. értékcsökkenési leírásra vonatkozó szabályainak 2017. január 1-től hatályba lépő módosítása szerint a jövőben kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközökre, nem anyagi javakra értékcsökkenési leírást csak a mezőgazdasági őstermelő számolhat el. Nincs már lehetősége az értékcsökkenés elszámolására a kormányrendeletben meghatározott regisztrált mezőgazdasági termelőnek, mivel az Szja tv. 3. § 18. pontja alapján nem tekinthető őstermelőnek.

Tetszett? Küld el másnak is!
  • Print
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • PDF
  • RSS
Kategória: Adózási ismeretek, Blog, őstermelő | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük